grid

August 18th, 2011 § 0 comments § permalink

universiteit-twenteIn collaboration with product designer Jonas Samson have we been working on this ‘installation’ (still searching fot a better description) for the main entrance at the new building of Twente University (UT) in Enschede. It’s a complex visualization of overlapping areas of science. The different grids we used can be traced back to Plato, islamic tiles, Kepler and Dürer or more recently to Roger Penrose. Photography by Roel Determeijer.

agnes kom thuis & de gouden tomtom

July 6th, 2011 § 0 comments § permalink

agnes-kom-thuis1In het kader van de acties rondom het voorakkoord togen we afgelopen maandag met zo’n honderd man naar het hoofdkantoor van de FNV vakcentrale om Agnes Jongerius een gouden tomtom aan te bieden. Daarin voorgeprogrammeerd de adressen van de leden. Het verzoek was om eens bij ze langs te gaan om te praten over de pensioendeal, een actieve uitnodiging om onder de Haagse kaasstolp vandaan te kruipen en terug te keren naar haar leden. Agnes pareerde met het feit dat ze niet erg technisch is ingesteld. Bekijk hier de uitzending van uitgesproken VARA.

casino pensioen

July 5th, 2011 § 0 comments § permalink

casino_pensioen_nee‘Full House!’ roept iemand op Het Plein in Den Haag. In opdracht van FNV Bondgenoten hebben we hier een casino gebouwd. Daarnaast ontwierp Detour het campagnebeeld. “Wij willen duidelijk maken dat de huidige ‘pensioendeal’ slecht in elkaar zit. Er wordt met pensioenen gegokt”, zegt Leen van der List, bestuurder van de bond en campagneleider van deze actie.
En dit is slechts de eerste ronde; medewerkers van FNV Bondgenoten, de vrouwen uitgedost in cocktailjurken en de heren gehesen in tuxedo’s, heten nieuwsgierige mensen die een kijkje komen nemen welkom. Een aantal meter verderop is een vergadering gepland waarbij alle hoofdrolspelers van het principe akkoord aanwezig zullen zijn; Henk Kamp, Bernhard Wientjes en Agnes Jongerius.”

Jongerius, zichtbaar verrast door de actie, weigerde het casino binnen te treden. “Ik ben nog nooit in een casino geweest en wil dat zo houden. Ik speel op safe”. “Jammer”, zegt Van den Bergh, “het was sportief van Agnes geweest als ze mee zou doen. Er is nu niet veel ruimte voor discussie.”

Ook Wientjes speelde niet mee en Henk Kamp nam de achteringang om de toegestroomde pers te ontlopen. Toch is de actie geslaagd. “We hebben onze boodschap duidelijk gemaakt. FNV Bondgenoten staat als één man achter ons voorstel en we zijn tegen dit casino pensioen.” In de aanloop naar het referendum voor de leden (stem NEE!) blijven wij onderdeel van de tegenpartij. Meer informatie hier. Fotografie is van Chris de Bode. Wordt vervolgd…

avonturen in het donker

December 7th, 2010 § 0 comments § permalink

avonturen-in-het-donker3Avonturen in het donker – lessen over film geeft filmeducatie en mediawijsheid een plek op de basisschool. De map zoals Detour deze ontwierp bevat een serie lessen over de basisthema’s van film, zoals verhaal, acteren en genres. De basisthema’s zijn verdeeld over verschillende katernen. In 2010 maakten we het katern over verhaal en montage naast een overkoepelende identiteit voor het pakket. Incidenteel zullen er nog speciale katernen verschijnen waarin extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen als Boekverfilming of Animatie. De gehele uitgave is verspreid over meerdere jaren om zo continu actueel te blijven in een constant veranderend medialandschap. Verwacht in 2011: Acteren, personages en camera.

avonturen in het donker – website

December 7th, 2010 § 0 comments § permalink

avonturen-in-het-donker_lessen-over-filmNaast het lespakket diende avonturen in het donker- lessen over film ondersteund te worden met een website en een serie digitale posters voor op een digitaal schoolbord. Deze posters corresponderen met de zogenaamde ‘ankerverhalen’ in het lespakket en zijn respectievelijk voor groep 3&4, 5&6 en 7&8.

sterkste cultuurmerk 2010

November 22nd, 2010 § 0 comments § permalink

sterkste_cultuurmerk_20101Het Spoorwegmuseum is voor de Utrechtse bevolking de meest gewaardeerde cultuurorganisatie. De Domtoren en het Beatrix Theater staan op plaats twee en drie. Dit blijkt uit een grootschalig merkenonderzoek onder 2000 inwoners van de provincie Utrecht. De resultaten zijn maandag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de provincie Utrecht. Detour ontwierp de prijs der prijzen. Meer informatie op de website van de provincie Utrecht

alexander fielden

September 27th, 2010 § 0 comments § permalink

alexanderfielden_identity1The fact that you haven’t been hearing from us lately doesn’t mean we haven’t been up to something. In fact, we’ve been so busy that we haven’t been able in any way to update our portfolio, so we’ll take it in steps. First things first, so let me introduce to you wandering wonderful shoedesigner Alexander Fielden. Besides signing for the identity of his first collection, which is made with the same love and tactility as his shoes, we took care of his website www.alexanderfielden.com, where he writes: ‘Seekers of the wanderer collection are open minded travellers, forging their own paths through life and it’s authenticities, open to worldly imperfections thrown up to them through the threads of time.’ -There is nothing left for us than to agree. Check it out.

heart & society

September 10th, 2010 § 0 comments § permalink

hku-onderneemt-2We were asked by the Utrecht school of the Arts (hku) to design an advertisement for the Heart & Society magazine which promotes the post-graduate programmes offered by the academy. Two days only it took from making the concept to having the actual image produced. 1160 Post-its were involved. I think we’ll leave our door like this for a couple days more, until post-it autumn has fully set in…

witboek schoonmaken

December 14th, 2009 § 0 comments § permalink

schoonmakersparlement1Een ‘parlement’ van 100 schoonmakers stelde afgelopen zaterdagmiddag de praktijken in de sector aan de kaak. Ze presenteerden in de raadzaal van het stadhuis in Amsterdam een witboek. Met daarin verhalen van schoonmakers en de praktijken van schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers. Detour deed het grafisch ontwerp van zowel het witboek als de komende campagne. (fotografie door Rob Nelisse)

Aanleiding is het vastgelopen cao-overleg in de schoonmaak. Na vijf onderhandelingsronden zijn vakbonden en schoonmaakbedrijven elkaar niet genaderd. Werkgevers willen een nullijn voor de lonen in een sector, die toch al bekend staat om de slechte betaling. Schoonmaker Judy Lock: “Wij vragen niet veel van de bedrijven en de opdrachtgevers. Gewoon, dat we ons werk goed kunnen doen en onze gezinnen kunnen onderhouden.”

In de inleiding van het witboek is te lezen: ‘En dáárover gaat dit witboek. Schoonmakers die de sector aan de hand nemen, met de neus op de feiten drukken en alternatieven bieden. Van lose-lose naar win-win. Op naar een betere toekomst!’

We kenden onze rechten niet.
In het boek komen schoonmakers aan het woord, zoals Theresse Baros (deze vurige Braziliaanse is tevens het model afgebeeld op de cover van het witboek): ‘Schoonmakers worden soms bijna gezien als slaven, maar dat zijn we niet. Wij hebben onze slechte positie altijd allemaal geaccepteerd. Omdat de meesten van ons slecht Nederlands spreken. We wisten niet wat onze rechten waren. En daar maken de bazen misbruik van. We moeten samenwerken.’

Hoe gaan bedrijven om met hun schoonmakers?
Ook is er aandacht voor grote bedrijven. Hoe gaan zij om met hun schoonmakers? Zoals de Vrije Universiteit, die wil gaan voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde inkoop. Hoe pakt dit goede voornemen uit voor de schoonmakers? Of de schoonmakers ook iets gaan merken van deze duurzame inkoop, is afwachten. Vooralsnog lijken ze niet echt in beeld te zijn – letterlijk. Writer in residence Christine Otten schreef onlangs een artikel over de schoonmakers die ze sprak op de Vrije Universiteit. ‘Mensen merken ons pas op als er niet wordt schoongemaakt’, vertelde Brian (34). ‘Ze nemen ons voor lief. Soms is het net alsof ze ons echt niet zien.’ To be continued…

schoongenoeg1www.wijhebbenerschoongenoegvan.nl

de tijd van de dochter

April 3rd, 2009 § 2 comments § permalink

de-tijd-van-de-dochter1Alternative Calendar of 560 days, based on the moon. 700 pages, Stencil-printed.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with miscellaneous at takeadetour.