nunwe / work in progress

February 5th, 2013 § 0 comments § permalink

inyan_webmaka_webskan_webwi_webstateofmind_21decexpoVoor de gelegenheid, 21 december, exposeerden wij een serie zeefdrukken, een onderdeel van ons langlopende ‘Nunwe’ – project in smART gallery State of Mind. Nunwe is work in progress en een vervolg op de Tijd van de Dochter. De verschijning, gepland in de loop van 2013, zal zijn in de vorm van een almanak. een tijdstelling die bestaat uit twee cycli; scheppende en vormgevende krachten, respectievelijk cycli van 20 en 14 dagen. De krachten zijn ontleend aan de Lakota mythologie, astronomie en geschiedverhalen. een volledige cyclus van 560 dagen bestaat uit vier seizoenen. Te zien tot 21 februari. Hold your breath, to be continued….

Where Am I?

You are currently browsing the oyate / stichting woptuga category at takeadetour.