kraakverbod

October 15th, 2009 § 0 comments § permalink

kraakpetitieVandaag stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel voor een algemeen kraakverbod. Even ter herinnering: zonder kraken waren het centrum van Utrecht en Amsterdam nu grote kantorencomplexen geweest. De meeste poppodia zouden niet bestaan. Ook sociale initiatieven als de daklozenopvang zouden het moeilijker hebben gehad. En wat te denken van woningnood en wachtlijsten? Dit wetsvoorstel werkt leegstand van woningen en kantoren juist in de hand. Op www.kraakpetitie.nl tekenden zo’n 15.000 mensen tegen dit wetsvoorstel. Samen met Bram Nijssen ontwierpen wij het campagnebeeld.

Where Am I?

You are currently browsing the kraakpetitie.nl category at takeadetour.