casino pensioen

July 5th, 2011 § 0 comments

casino_pensioen_nee‘Full House!’ roept iemand op Het Plein in Den Haag. In opdracht van FNV Bondgenoten hebben we hier een casino gebouwd. Daarnaast ontwierp Detour het campagnebeeld. “Wij willen duidelijk maken dat de huidige ‘pensioendeal’ slecht in elkaar zit. Er wordt met pensioenen gegokt”, zegt Leen van der List, bestuurder van de bond en campagneleider van deze actie.
En dit is slechts de eerste ronde; medewerkers van FNV Bondgenoten, de vrouwen uitgedost in cocktailjurken en de heren gehesen in tuxedo’s, heten nieuwsgierige mensen die een kijkje komen nemen welkom. Een aantal meter verderop is een vergadering gepland waarbij alle hoofdrolspelers van het principe akkoord aanwezig zullen zijn; Henk Kamp, Bernhard Wientjes en Agnes Jongerius.”

Jongerius, zichtbaar verrast door de actie, weigerde het casino binnen te treden. “Ik ben nog nooit in een casino geweest en wil dat zo houden. Ik speel op safe”. “Jammer”, zegt Van den Bergh, “het was sportief van Agnes geweest als ze mee zou doen. Er is nu niet veel ruimte voor discussie.”

Ook Wientjes speelde niet mee en Henk Kamp nam de achteringang om de toegestroomde pers te ontlopen. Toch is de actie geslaagd. “We hebben onze boodschap duidelijk gemaakt. FNV Bondgenoten staat als één man achter ons voorstel en we zijn tegen dit casino pensioen.” In de aanloop naar het referendum voor de leden (stem NEE!) blijven wij onderdeel van de tegenpartij. Meer informatie hier. Fotografie is van Chris de Bode. Wordt vervolgd…

Tagged , , , ,

Comments are closed.

What's this?

You are currently reading casino pensioen at takeadetour.

meta