meetrappen of afstappen

May 2nd, 2011 § 0 comments

meetrappen-of-afstappen Er is iets met de pensioenen aan de hand. En dat is meer dan slechts een onderbuikgevoel. De vork zit als volgt in de steel: In juni 2010 hebben werkgevers en werknemers in een pensioenakkoord premiestabilisatie afgesproken voor de toenemende levensverwachting. Maar als er een crisis is en het gaat minder goed met de beleggingen van pensioenfondsen, moeten werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk blijven en kunnen praten over premieverhogingen tijdens cao onderhandelingen. Dat betekent dat de bijstortverplichting van werkgevers, die sommige fondsen hebben, moet blijven bestaan. En dat sociale partners bij cao onderhandelingen afspraken kunnen maken hoe regelingen te verbeteren. Daar moeten werkgevers naar rato aan bijdragen.

Daarnaast zijn wij van mening dat de overheid moet zorgen voor een goede AOW uitkering, die jaarlijks omhoog gaat met de verdiende lonen. Om een sterk pensioenstelsel te houden, ook bij tegenwind.

En hiervoor dienden wij in actie te komen. In zeer korte tijd ontwierpen wij een flashmob actie, een spandoek van ruim 150 m² en een in giethars gegoten setje trappers. Deze kreeg dhr. Wientjes (voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW) namens de kaderleden van FNV Bondgenoten aangeboden met de uitnodiging om mee te trappen. Op een zonovergoten donderdag-middag bij het hoofdkantoor van de SER in Den Haag verzamelden zich zo’n 130 leden.

De vakbond heeft inmiddels al ruim 40.000 ondertekende petities opgehaald bij leden voor een goed en zo zeker mogelijk pensioen, met een eerlijke verdeling van de risico’s tussen werkgevers en werknemers, net als nu het geval is. Hier kan je de petitie tekenen. Fotografie is van Floris de Jong, illustratie van de hand van Leon Martakis.

Tagged , , ,

Comments are closed.

What's this?

You are currently reading meetrappen of afstappen at takeadetour.

meta